Daftar Bab Tajwid | Quran-Terjemah | Blog | Android Apps | Privacy Policy

Lam Ta'rif


Lam Ta'rif adalah dua huruf "al" (Bahasa Arab: الـ ‎) yang ditambah pada pangkal kata nama bahasa Arab. Terdapat dua jenis lam ta'rif iaitu qamariah dan syamsiah.