Daftar Bab Tajwid | Quran-Terjemah | Blog | Android Apps | Privacy Policy

Lafaz Al-Jalalah


Huruf ل pada kata Al-Jalalah ( ) mempunyai tanda tasydid dan baris fatha di atasnya; namun demikian, kadar bacaannya adalah 2 harakat. Ia tidak ditanda dengan huruf alif kecil untuk membedakannya dengan ejaan kata Al-Latta.

Jika kata Al-Jalalah diwaqafkan di ujung kata, kadar bacaannya adalah 2 atau 4 atau 6 harakat.

Kata ini dilafaz dengan dengan tebal atau tipis menurut baris huruf yang sebelumnya :